Harç

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Yargı Harçlarından ve Teminattan Muaftır.

10/04/2023 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 maddesi ile 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 16 maddesinde değişiklik yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna YARGI HARÇLARINDAN muafiyet tanınmıştır.

Uygulanmayacak hükümler18
Madde 16 –
Kurum; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa tâbi değildir. (Değişik cümle:4/4/2023-7451/11 md.)
Kurumun taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde Kurum
her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaftır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu