Talep Örnekleri

Borçlu Vekili Mal Beyanı Örneği

  …………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :2023/..Esas

MAL BEYANINDA
BULUNAN BORÇLU :…………………………… TC:

VEKİLİ :Av..

KONU :Mal Beyanı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :
1-Alacaklı tarafından yukarıda esas dosyası belirtilen müdürlüğünüz dosyasında müvekkil aleyhinde başlatılan icra takibi neticesinde yasal zorunluluğumuz gereğince, süresi içinde mal beyanında bulunma zorunluluğu doğmuştur.
2-Borcu kabul etmekle birlikte müvekkil üzerinde herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mal bulunmadığını beyan ediyoruz. Müvekkil geçimini sağlamakta olup, borcunu taksitlendirme yapılması halinde ödeyebilecektir.
                                                                                Mal Beyanında Bulunan Borçlu Vekili
                                                                                                    Av..

Başa dön tuşu