Yeni İcra Modeli

Adana İcra Müdürlükleri

ADANA İCRA MÜDÜRLÜKLERİ

 

Adana Genel 1. İcra Müdürlüğü

Adana Genel 1. İcra Müdürlüğü

Banka Hesap Bilgileri

1-Emanet Para Hesabı         : TR27 0001 5001 5800 7312 9902 82
2-Harç Hesabı                     : TR37 0001 5001 5800 7312 9905 87
3-Cezaevi Yapı Pulu Bedeli  :TR71 0001 5001 5800 7312 9907 51

Yüreğir Vergi Dairesi            :0071 3028 75

Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü

Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü

        İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması (Faz II) Projesi kapsamında büyük mahallerde uygulanacak icra modeli Adana ‘da uygulamaya geçirilmiş olup proje kapsamında Adana 14. İcra Dairesi (Adana Genel 2 İcra Dairesi Olmak Üzere) 06/02/2023 tarihi itibari ile faaliyetine başlamıştır.
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10/01/2023 tarih ve E-34372782-9/384 sayılı yazısı Olur’la Adana 10. İcra Dairesinin, Adana 11. İcra Dairesinin, Adana 12. İcra Dairesinin ve Adana 13. İcra Dairesinin Adana 14.İcra Dairesi ile birleştirilmesine karar verilmiş olup karar doğrultusunda İcra Dairelerinin dosyaları 03/02/2023-12/03/2023 tarihleri arasında UYAP üzerinden Adana 14. İcra Dairesine aktarılarak birleştirme işlemleri tamamlanmış olup, Adana 14. İcra Dairesi Kapatılarak, Adana 2. Genel İcra Dairesi olarak değiştirilmiştir.
        1-) Adana 10. İcra Dairesinin, Adana 11. İcra Dairesinin, Adana 12. İcra Dairesinin ve Adana 13. İcra Dairesinin kapatıldığı, tüm dosyalarının Adana 2. Genel İcra Dairesi’ne devredildiği, birleşme tarihinden itibaren tüm yazışmaların Adana 2. Genel İcra Dairesi unvanı ile yapılması gerektiğinin bilinmesi,
2-) UYAP üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Adana 10. İcra Dairesi, Adana 11. İcra Dairesi, Adana 12. İcra Dairesi ve Adana 13. İcra Dairesine ait dosya numaraları Adana 2. Genel İcra Dairesi ‘ne devredilmiş, Adana 10. İcra Dairesi, Adana 11. İcra Dairesi, Adana 12. İcra Dairesi ve Adana 13. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas numaraları ile bu dosyaların Adana 2. Genel İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas numaralarını gösterir liste yazımız ekinde sunulmuş olup iş bu listenin Adana Adliyesi internet sitesinde (www.adana.adalet.gov.tr) ilan edilmesinin sağlanması,
3-) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Adana 10. İcra Dairesi, Adana 11. İcra Dairesi, Adana 12. İcra Dairesi ve Adana 13. İcra Dairesine gönderilecek tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergilerin v.s.) birleşme tarihinden itibaren yeni dosya numaraları belirtilerek Adana 2. Genel İcra Dairesi’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması, (Vergi No: 6430356740 Yüreğir Vergi Dairesi IBAN: TR840001500158007290493792 numaralı hesaba atkarılması)
4-) T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 sayılı genelgesi ile kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, T.C. Başbakanlığı’nın 2017/21 sayılı genelgesi ile yazışmaların e-ortam üzerinden yapılması hususlarının belirtildiği, gerek bürokrasinin azaltılması, gerekse kağıtsız ortamın ve günümüz teknolojik alt yapısının etkin bir şekilde kullanılması, bürokratik hantallığın önlenmesi, Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında temasın en aza indirilmesi amacıyla müdürlüğümüzle yapılacak tüm yazışmaların elektronik ortam üzerinden yapılması, ayrıca fiziki evrak istenmedikçe gönderilmemesi,
5-) Kurumunuz bünyesindeki Adana 10. İcra Dairesi, Adana 11. İcra Dairesi, Adana 12. İcra Dairesi ve Adana 13. İcra Dairesine ait kayıtların ve güncellemelerin yukarıda belirtildiği üzere yapılması,
Yukarıda izah edildiği üzere; dosya taraflarının ve üçüncü şahısların yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmesi, devam eden iş ve işlemlerin gecikmesinin önlenmesi, olası mağduriyetlerin yaşanmaması için yazımız ekinde gönderilen ilan metninin ve dosya numaralarına ait liste ile işbu yazımızın bilgi ve gereği için Cumhuriyet Başsavcılıkları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi hususu,

İcra Dairesi Eminat Hesabı
(Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği hesap)
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İban No : TR84 0001 5001 5800 7290 4937 92

Vergi Dairesi Adı / No: YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ – 6430356740

Harç Hesabı
İBAN No : TR26 0001 5001 5800 7299 2816 78
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Vergi Dairesi Adı / No: YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ – 6430356740

CEYP Hesabı
İBAN No : TR91 0001 5001 5800 7299 5187 40
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Vergi Dairesi Adı / No: YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ – 6430356740

İletişim Bilgileri
Adana 2. Genel İcra Dairesi – (DİREK HAT) : 0322 355 08 14 (DAHİLİ 0814)
Adana Adliyesi Santral : (0322) 355 05 00

Kapatılan İcralara İlişkin Eski ve Yeni Dosya Numaraları

Adana Genel 3. İcra Müdürlüğü

Adana Genel 3. İcra Müdürlüğü

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması (Faz II) Projesi kapsamında, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 23/03/2023 tarih ve E-34372782-109/2750 sayılı yazısı oluru ile icra dairelerinin kapasitenin arttırılması ,TR 14 IPA JH 09 17 (FAZ 2) No’lu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının büyük merkezlerde yaygınlaştırılması için yeni bir icra modeli tasarlanarak Adana Adliyesinde faaliyet gösteren 14 adet klasik icra dairesinin 3 adet Genel İcra Dairesi çatısı altında birleştirilmesi hedeflenmiş ve bu kapsamda Adana 5-6-7-8.inci İcra Dairelerinin tamamı Adana 9’uncu icra dairesi ile birleştirilerek tüm birleşme işlemleri tamamlanmış olduğundan dolayı Adana 9′ uncu İcra Dairesinin Birim İsminin Adana 3. Genel İcra Dairesi olarak değiştirilmiştir.

UYAP üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Adana 5-6-7-8 inci İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas numaraları ile bu dosyaların Adana 3.Genel İcra Dairesinden (eski Adana 9. İcra Dairesi) almış olduğu yeni esas numaralarını gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Adana 3.Genel İcra dairesine gönderilecek tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergiler v.s.) 18/04/2023 tarihinden itibaren Adana 3.Genel İcra Dairesi’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle, Adana 3.Genel İcra Dairesine gönderilmekte olan ödemeleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluş yetkililerinin/görevlilerinin yayınlanan listeden Adana 5-6-7- 8. inci İcra Dairesine ait (eski) esas numarası sorgulanarak karşılığında almış olduğu yeni esas numarasının tespitinin yapılması suretiyle Adana 3.Genel İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas numarasını ve alacaklı/borçlu bilgilerinin açıklamalar kısmına yazılarak Adana 3.Genel İcra Dairesine ait banka hesaplarına gönderilmesi gerektiği hususu ilanen duyurulur.

ADANA 9. İCRA DAİRESİ EMANET HESABI       :

(Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği hesap)

Banka Adı           : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

İban No                : TR 38 0001 5001 5800 7290 4928 74

Vergi Dairesi Adı / No: YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ – 0070125533

ADANA 9. İCRA DAİRESİ HARÇ HESABI    :

İBAN No              : TR88 0001 5001 5800   7299 2597 07

Banka Adı           : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vergi Dairesi Adı / No: YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ –  0070125533

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

ADANA ADLİYESİ   SANTRAL                         :  (0322) 355 05 00

DAHİLİ                                                            :  1137-1138-1139

Kapatılan İcralara İlişkin Eski ve Yeni Dosya Numaraları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu