Sitemizce Yapılan Çalışmalar

5941 Sayılı Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Yaprağı İçin Yıllara Göre Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar

Çek Yaprak bedeli

 

  • Tebliğ – 27/01/2024 Tarih ve 32442 Sayılı Resmi Gazete – Yürürlük Tarihi 31/01/2024 – Sorumluluk Tutarı 9.275,00.TL

2024 Yılı Çek Yaprak Bedellerine İlişkin Tebliğ

27 Ocak 2024 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32442 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/1)

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu