Uyap Güncellemeleri

10 Mayıs 2023 Tarihli İcra Alt Sistemi Yükleme Duyurusu

10 Mayıs 2023 Tarihli İcra Alt Sistemi Yükleme Duyurusu

 

 1. Dosya Açılış / Takip Talebi Detay Bilgileri Güncelleme İşlemleri / İlam Bilgileri Güncelleme / Para ile Ölçülemeyen Alacak Ekle ekranında, para ile ölçülemeyen alacak bilgisinin güncellenememesine ilişkin tespit edilen hata giderilmiştir.
 2. Dosya İşlem / Dosya Güncelleme ekranında, UYAP Bilişim Sistemi öncesi bir tarihe ait dosyanın takip yolu, takip şekli bilgileri güncellendiğinde ‘Kapatma Tarihi’ bilgisinin silinmesine ilişkin tespit edilen hata giderilmiştir.
 3. Dosya İşlem / Dosya Güncelleme ekranında, ‘Dosya Güncelleme’ ekranı açık iken ‘Dosya Yenileme’ ekranından yenileme işlemi yapılması sonrasında tekrar dosya güncelleme işlemi yapılması halinde yenilenmiş dosyanın numarasının eski dosya numarası olarak değiştirildiği tespit edilmiş olup yeni numaranın değiştirilmemesi için kontrol konulmuştur.
 4. Genel İşlemler / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma ve Dosyaların Aktarılması ekranında, tüm dosyaların aktarılması işleminin daha hızlı çalışması için kodsal düzenleme yapılmıştır. (19 Nisan 2023 tarihinde uygulamaya geçilmiştir.)
 5. Genel İşlemler / Tebligat İşlemleri / PTT’den Tebligat Sorgula ekranında, ekran açılmadan önce açılmakta bulunan “Dosya Evrak Listesi” ekranının açılmadan ilgili PTT’den sorgulama ekranının açılması sağlanmıştır.
 6. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Haciz Yazıları ekranında, “89/1 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı”, “89/2 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı” ve “89/3 Haciz İhbarnamesi” şablonlarına ‘2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri İle Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç’ ibaresi eklenmiştir.
 7. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Haciz Yazıları ekranında,  “89/1 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı”, “89/2 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı” ve “89/3 Haciz İhbarnamesi” şablonlarında dağıtım listesinde birden fazla kurum seçilerek KEP-EYP gönderisi oluşturulması halinde gönderi ücretinin fazla hesaplanmasına  neden olan hata giderilmiştir.
 8. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Satış Yazıları ekranında, “Taşınır Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” ile “Taşınmaz Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” şablonlarının onay süresi tamamlanması sonrası Basın İlan Kurumu İşlemleri ekranının açılması ve onaylanan evrakın ek olarak otomatik seçili gelmesi sağlanmıştır.
 9. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Satış Yazıları ekranında, “Taşınır Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” ile “Taşınmaz Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” şablonlarına ihaleye konu malın açıklamasındaki ilk 100 karakterinin yansıtılması sağlanmıştır.
 10. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Satış Yazıları ekranında, “Taşınır Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” ile “Taşınmaz Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” şablon metinlerinde bulunan ‘Taşınırın Gazete İlanı’ ve ‘Taşınmazın Gazete İlanı’ başlıkları ‘Taşınırın Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı’ ve ‘Taşınmazın Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı” olarak güncellenmiştir.
 11. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Satış Yazıları ekranında, “(Fiziki) Taşınır Satış İlanı” ile “(Fiziki) Taşınmaz Satış İlanı” şablonlarının ilan.gov.tr adresinde yayınlanmak üzere Basın İlan Kurumuna gönderilmesi işleminde ilana eklenen her ihale için ayrı bir kayıt gösterilmesi sağlanmıştır.
 12. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale İşlemleri ekranında, ihaleye eklenecek olan mal için resim bulunması zorunluluğu eklenmiştir. Diğer ekran adımlarında bulunan resim var/yok kontrolü kaldırılmıştır.
 13. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale İşlemleri ekranında, silinmiş ihalelerde tespit edilen hatanın giderilmesi için sil işlemi ile silinen ihalenin geçerlilik durumunun da geçersiz ihale olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
 14. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıları ekranında, “Araç Tescil Yazısı Talimat” ve “Araç Tescil” şablonlarına ‘Kesinleşme Tarihi’ alanı eklenmiştir.
 15. Haciz & Mal & Satış / Yediemin İşlemleri / Malın Yedieminden Çıkartılması ekranında, yediemin azami haddi hesap edilirken malın teslim tarihindeki azami had sınırlarının uygulanması hatası giderilmiştir.
 16. Haciz & Mal & Satış / E-Tebligat İle Banka Hesap İşlemleri / Haciz Talebi Gönderme ekranında, “89/1 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı”, “89/2 Haczin 3. Şahıslara Tebliğ Kağıdı”, “89/3 Haciz İhbarnamesi” ve “Banka Haciz Yazısı” şablonlarına ‘2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri İle Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç’ ibaresi eklenmiştir.
 17. Harç ve Kasa / Banka Hesap İşlemleri / Vakıfbank Hesaplararası Transfer/İade İşlemleri ekranında, iade edilecek IBAN bilgisi alanında bulunan IBAN numarasının kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
 18. 120, 139 ve 141 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kapsamında, 01.05.2023 tarihine kadar Avukat Portal ve Merkezi Takip Sistemi üzerinden nafaka dosyaları hariç işlem yapılamaması için konulan kontroller kaldırılmıştır. (02 Mayıs 2023 tarihinde uygulamaya geçilmiştir.)

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu